Odprowadzenie wody deszczowej

Gromadząca się na terenie działki woda deszczowa może być nie lada problemem. Zazwyczaj powodem jej zatrzymywania się jest nieprzepuszczalna gleba lub niewystarczający spadek gruntu, który uniemożliwia samoczynne spływanie wody.

Prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej może zapobiegać wielu problemom, takim jak zawilgocenie murów, wokół których się zbiera czy w najgorszym wypadku – zalana po zbyt ulewnym deszczu piwnica.

Systemy odprowadzenia wody możemy podzielić na dwa rodzaje – systemy punktowe i systemy liniowe. System punktowy jest rozwiązaniem zdecydowanie mniej popularnym, jednym z powodów takiego stanu rzeczy mogą być z pewnością wyższe koszty montażu, zwłaszcza gdy system przeznaczony jest do odprowadzania wody tylko z jednej działki. W dużej mierze na koszt tego typu odprowadzenia deszczówki wpływa koszt robót ziemnych, które często są warunkiem instalacji systemu. Osoby decydujące się na system odprowadzenia wody częściej wybierają system odprowadzeń liniowych. Głównymi elementami, z których zbudowana jest instalacja są kanały, zwane czasem korytkami, kierujące wodę do studzienek zbiorczych. Korytka wykonywane są zazwyczaj z z materiałów takich jak stal nierdzewna lub tworzywa sztuczne, np. PCV. Ważnym elementem systemu są tzw. ruszty, którymi przykrywa się kanały. Ich zadaniem jest ochrona całej instalacji przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. Instalując system odwodnień liniowych należy pamiętać, żeby poziom rusztu znajdował się ok. 3-5 mm poniżej otaczającej go nawierzchni. Studzienki zbiorcze lokalizowane są w najniższych punktach odwodnienia. Dodatkowymi elementami całej instalacji odprowadzającej wodę deszczową są wpusty deszczowe. Służą one zbieraniu wody z określ onych miejsc na terenie działki, najczęściej tych, gdzie wody po deszczu zbiera się najwięcej.

 

04. Maj 2011 by admin
Categories: Odprowadzenie wody deszczowej | Tags: | Komentowanie nie jest możliwe